top of page

Injectables

Spierontspanners, Rimpelvullers, Skinboosters

Injectables

Spierontspanners


Hoe onstaan rimpels?

De huid is via het onderhuidse weefsel sterk verbonden met de onderliggende spieren. Door het opspannen van de spieren ontstaan rimpels in de huid. Aanvankelijk hebben we enkel dynamische rimpels (enkel zichtbaar tijdens bijvoorbeeld het fronsen van de wenkbrauwen) maar na enkele jaren gebruik van de spieren kunnen deze rimpels statisch worden (ook zichtbaar in neutrale positie van het gelaat). Daarbovenop kunnen externe factoren zoals zonlicht en roken fijne rimpels veroorzaken.

Hoe werken spierontspanners?

Spierontspanners zijn neurotoxines of zenuwverlammers. Ze onderbreken het signaal van de zenuw naar de spier waardoor de spier in bepaalde graad tijdelijk niet meer samentrekt. Doordat de huid niet meer ‘gerimpeld wordt’ door de onderliggende spier verdwijnen de dynamische rimpels.

Spierontspanners preventief gebruiken?

Door spierontspanners op regelmatige basis te gebruiken wanneer de rimpels nog niet statisch (zichtbaar bij een neutrale gezichtsuitdrukking) zijn maar enkel dynamisch (zichtbaar bij aanspannen van de spieren zoals fronsen van de wenkbrauwen) kunnen we het ontstaan van statische rimpels uitstellen. Net zoals we met een goede bescherming tegen de zon de kans op ontstaan van huidkanker en fijne rimpels kunnen beperken, kunnen we met een onderhoudsbehandeling aan spierontspanners dus ook het ontstaan van diepere rimpels in het gelaat gaan afremmen.

Wat als ik toch al ‘statische’ rimpels heb?

De dynamische rimpels worden met een behandeling met spierontspanners uitgeschakeld met het oog op een natuurlijk, mooi resultaat. 2 weken na de behandeling wordt steeds een controle bij Dr. Dupont gepland. Indien er dan nog ongewenste statische rimpels aanwezig zijn, kan overwogen worden om deze heel oppervlakkig op te vullen met rimpelvullers.

Hoe lang blijft het resultaat?

Het resultaat van spierontspanners is zichtbaar na 1-2 weken, is maximaal na 4 weken en bouwt daarna meestal geleidelijk af tot 4 maanden. Om de rimpels blijvend te voorkomen, wordt aangeraden de injecties na 3-4 maanden te herhalen. Het is echter pas nodig om een nieuwe behandeling te ondergaan wanneer de spieractivitieit helemaal terug is.

Sommige patiënten hebben mettertijd minder frequent nieuwe behandelingen nodig, aangezien de gewoonte om de spieren te gebruiken die zorgen voor de rimpels vermindert.

Hoe verloopt een behandeling?

Bij een eerste kennismaking en voor elke behandeling wordt samen met de patiënt(e) een analyse van het gelaat gedaan in de spiegel. We bespreken samen het resultaat dat we graag willen bekomen en hiervoor wordt een behandelingsplan voorgesteld.  Vervolgens wordt het verloop van de behandeling besproken alsook de te verwachten resultaten, de mogelijke risico’s en het kostenplaatje. Wanneer alles duidelijk is tekent de patiënt(e) een wettelijk verplicht geïnformeerd toestemmingsformulier en worden foto’s genomen van de te behandelen zones dewelke bewaard worden in het dossier van de patiënt teneinde een goede opvolging te kunnen garanderen. De te behandelen zones worden grondig gereinigd en ontsmet. Indien nodig (voornamelijk bij sommige rimpelvullers) kan een verdovende crème of verdovende injecties worden toegediend om de behandeling zo comfortabel mogelijk te maken. Na de behandeling kan zo nodig koeling toegediend worden en/of een vitamine K crème geappliqueerd worden (voornamelijk bij sommige rimpelvullers) om zwelling en blauwe plekjes te beperken.

Hoe kan ik me voorbereiden op de behandeling?

Om blauwe plekken zoveel mogelijk te beperken wordt aangeraden om 24uur voor de behandeling geen alcohol te consumeren en gedurende 48 uur na de behandeling geen zware sport uit te voeren en sauna en warme baden te vermijden.

24 uur na de behandeling zijn de injectieplaatsen voldoende geheeld om opnieuw makeup aan te brengen.

Wat kan er mislopen?

Blauwe plekjes en beperkte zwelling zijn mogelijk na injectie met spierontspanners maar zeldzaam en van voorbijgaande aard. Na een eerste behandeling van het voorhoofd ervaren sommige patiënten de eerste uren na de behandeling beperkte hoofdpijn. Deze is perfect te controleren met Dafalgan 1g. In uitzonderlijke gevallen kunnen zich antistoffen vormen tegen de medicatie waardoor de werkzaamheid vermindert.

Spierontspanners tegen overmatig zweten?

Spierontspanners kunnen ter hoogte van de oksels geïnjecteerd worden met een heel fijne naald oppervlakkig in de huid om overmatig zweten te beperken. Deze behandeling is nauwelijks pijnlijk en geeft bij 90 procent van de patiënten een langdurig en efficiënt resultaat. De spierontspanner blokkeert het zweetsignaal tussen de zenuwen in de huid en zweetklieren waardoor de zweetproductie sterk afneemt of volledig stopt. Het proces duurt 1-2 weken en houdt 4-8 maanden aan. Vervolgens komt de zweetproductie langzaam weer op gang gezien het lichaam nieuwe zenuwuiteinden aanmaakt.

Spierontspanners tegen tandkarsen?

Sommige mensen spannen onbewust overmatig hun kauwspier aan. Dit kan leiden tot tandknarsen en een gespannen gevoel in de kaken. Injectie van spierontspanners in deze spier kan de symptomen verlichten.Rimpelvullers


Hoe werken rimpelvullers?

Hyaluronzuur preparaten, een gel-achtige substantie die uitgebreid in ons eigen lichaam voorkomt, worden geïnjecteerd in het gelaat om aan verschillende tekens van veroudering of tekort aan volume tegemoet te komen. Hyaluronzuur is een natuurlijke vochtinbrenger en belangrijke factor in de elasticiteit van de huid. Verschillende types van sterkte in deze Hyaluronzuur preparaten worden op verschillende dieptes in de huid ingebracht afhankelijk van het gewenst resultaat. Hyaluronzuur wordt op natuurlijk wijze door het lichaam afgebroken en blijven dan ook gemiddeld 9-12 maanden.

Waarvoor kunnen rimpelvullers gebruikt worden?

Er zijn verschillende ‘diktes’ van hyaluronzuur preparaten die voor verschillende doeleinden kunnen ingezet worden zoals:

  • Opvullen van fijne rimpeltjes ter hoogte van het voorhoofd, frons, kraaiepootjes, lachrimpels, rimpels rond de mond, plooien in de hals,..

  • Opvullen van diepere rimpels zoals de traangoot, neus-lipplooi, marionetlijnen, kinplooi

(opnieuw) volume geven aan ingevallen slapen, wangen,..

  • Een beperkte lifting van het gelaat creëren

  • Lippen volumiseren of definitie geven

  • De kaaklijn definiëren

  • De jukbeenderen en/of kin meer in balans brengen met de rest van het gelaat

  • Enz, enz.

Hoe verloopt een behandeling?

Bij een eerste kennismaking en voor elke behandeling wordt samen met de patiënt(e) een analyse van het gelaat gedaan in de spiegel. We bespreken samen het resultaat dat we graag willen bekomen en hiervoor wordt een behandelingsplan voorgesteld.  Vervolgens wordt het verloop van de behandeling besproken alsook de te verwachten resultaten, de mogelijke risico’s en het kostenplaatje. Wanneer alles duidelijk is tekent de patiënt(e) een wettelijk verplicht geïnformeerd toestemmingsformulier en worden foto’s genomen van de te behandelen zones dewelke bewaard worden in het dossier van de patiënt teneinde een goede opvolging te kunnen garanderen. De te behandelen zones worden grondig gereinigd en ontsmet. Indien nodig (voornamelijk bij sommige rimpelvullers) kan een verdovende crème of verdovende injecties worden toegediend om de behandeling zo comfortabel mogelijk te maken. Na de behandeling kan zo nodig koeling toegediend worden en/of een vitamine K crème geappliqueerd worden (voornamelijk bij sommige rimpelvullers) om zwelling en blauwe plekjes te beperken.

Wat kan er mislopen?

Blauwe verkleuring is mogelijk na injectie met rimpelvullers maar verdwijnt meestal na enkele dagen.

Zwelling, kort na de behandeling maar ook op een later tijdstip kan voorkomen en kan een uiting zijn van infectie of allergische reactie. Beiden zijn zeldzaam en kunnen medicamenteus behandeld worden.

Een opstoot van koortsblaasjes kan voorkomen na behandeling van lippen bij personen die gevoelig zijn aan Herpes infecties. Daarom zal bij deze patiënten preventief een antiviraal middel opgestart worden.

Ten allen tijde is het mogelijk om de hyaluronzuur preparaten op te lossen door een product genaamd hyaluronidase in te spuiten. Dit wordt onmiddellijk toegepast in de uitzonderlijk zeldzame situatie dat een rimpelvuller een bloedvat blokkeert waardoor onbehandeld weefselbeschadiging kan ontstaan met littekenweefsel of verlies van functie tot gevolg.

Hoe kan ik me voorbereiden op de behandeling?

Om blauwe plekken en zwelling zoveel mogelijk te beperken wordt aangeraden om 24uur voor de behandeling geen alcohol te consumeren en gedurende 48 uur na de behandeling geen zware sport uit te voeren en sauna en warme baden te vermijden.

24 uur na de behandeling zijn de injectieplaatsen voldoende geheeld om opnieuw make-up aan te brengen.

bottom of page