top of page

Chirurgie

Esthetische & Reconstructieve Heelkunde

Chirurgie

Dr. Yamina Dupont is werkzaam als afdelingshoofd Plastische Heelkunde in het Heilig Hart ziekenhuis te Leuven. Alle heelkundige ingrepen worden in het ziekenhuis uitgevoerd onder de meest veilige omstandigheden. Zij werkt hiervoor samen met een team van erkende anesthesisten en professionele verpleegkundigen.

Afhankelijk van de ingreep kan er, in overleg met de patiënt, gekozen worden voor een ambulante setting -waarbij de patiënt het ziekenhuis meteen na de ingreep, al dan niet met een begeleider, mag verlaten-, een daghospitalisatie of 1 of meerdere overnachtingen in het ziekenhuis. In elk scenario staat Dr. Yamina Dupont in eigen persoon in voor de opvolging van de patiënt zowel tijdens het verblijf in het ziekenhuis als bij de opvolging nadien.

Tijdens een preoperatieve raadpleging neemt Dr. Dupont uitgebreid de tijd om te luisteren naar uw vragen en noden. Samen met de patiënt worden de verschillende behandelmogelijkheden geanalyseerd en besproken. Dr. Dupont zal u steeds een zeer realistisch verwachtingspatroon voorstellen waarbij het behalen van natuurlijke en duurzame resultaten centraal staan.  Uw medische voorgeschiedenis en medicatiegebruik zullen tevens nagevraagd worden teneinde elke behandeling onder de meest veilige omstandigheden te kunnen inplannen. Dr. Dupont schept steeds een transparant beeld over het kostenplaatje en de mogelijkheden in terugbetaling waarbij zij zich volledig aan de regels van het RIZIV houdt.

Voor esthetische ingrepen is het wettelijk verplicht om een termijn van 10 dagen bedenktijd te respecteren tussen de bespreking en het uitvoeren van de behandeling. Dr. Dupont respecteert uiteraard deze wet maar hecht ook veel waarde aan deze bedenktijd teneinde voor iedere patiënt een duidelijk en transparant beeld te kunnen scheppen van de behandeling en de te verwachten resultaten nadien. Op deze manier kan elke patiënt gerustgesteld en zonder onzekerheden zijn of haar behandeling starten.

Tijdens een postoperatieve raadpleging wordt een controle uitgevoerd van de behandelde zone(s) inclusief verzorging en advies met betrekking tot wonden of littekens.

Welke ingrepen biedt Dr. Dupont aan?

Niet-esthetische ingrepen:

​Excisie van goed- en kwaadaardige letsels ter hoogte van het gelaat/ lichaam, bij volwassenen/kinderen en reconstructie zo nodig.

Dr. Dupont werkt nauw samen met collegae Dermatologen voor de correcte behandeling van goed-en kwaardaardige letsels zowel in het gelaat als op het lichaam. Zij werkt tevens samen met de dienst Anatomopathologie van het UZ Leuven om haar patiënten ‘Mohs’-chirurgie aan te kunnen bieden. Hierbij wordt tijdens de behandeling meteen gecontroleerd op het volledig verwijderen van de tumor teneinde zo min mogelijk gezond weefsel aan te tasten en de littekens tot het minimale te beperken.

Chirurgische wondbehandeling

Esthetische ingrepen:

Esthetische ingrepen met of zonder (gedeeltelijke) terugbetaling

Gelaat:

 • Correctie bovenste oogleden

 • Correctie onderste oogleden

 • Wenkbrauwlift

 • Facelift

 • Liplift

 • Halslift

 • Lipofilling van het gelaat

 • Microneedling (huidverbetering)

 • Peeling (huidverbetering)

 • Afstaande oren

 • Correctie doorgescheurde oorlel, reconstructie na stretcher

Borst:

 • Borstverkleining

 • Borstvergroting met prothesen

 • Borstvergroting met lipofilling  (vettransplantatie)

 • Borstlifting

 • Borstlifting met prothesen

 • Vervangen of verwijderen van borstprothesen

 • Correctie asymmetrische borsten

 • Correctie ingetrokken tepels

 • Tepelhofverkleining

 • Gynaecomastie-correctie van borstvorming bij mannen

Bodycontouring:

 • Buikwandcorrectie

 • Liposculptuur

 • Dijlift

 • Armlift

Genitale Chirurgie:

 • Schaamlipcorrectie

Littekencorrectie

bottom of page